INTERREG SK-HU

Esterházy Galanta s r.o. bolo v spolupráci s maďarskou spoločnosťou World Transit Kft. úspešné v medzinárodnom projekte Interreg V-A SK-HU.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti, rozšírenie ponuky turistických atrakcií a zvýšenie počtu návštevníkov oboch regiónov rekonštrukciou priestorov kaštieľa Forgáč v meste Mándok a Neogotického kaštieľa Esterházyovcov v Galante. Skúmaním dejín vzájomných vzťahov medzi rodinami Forgáčovcov a Esterházyovcov poskytne projekt záujemcom o kultúrny cestovný ruch jedinečné zážitky.

V rámci projektu bude zrekonštruované podkrovie kaštieľa (hotela) Forgáč v Mándoku. Rekonštrukciou vznikne 10 izieb slúžiacich na ubytovacie účely a výstavná miestnosť, v ktorej bude vystavený historický nábytok. V zrekonštruovanej časti Neogotického kaštieľa v Galante bude vybudovaná reštaurácia, v ktorej budú vystavované objekty vysokej historickej hodnoty, čím budú hosťom poskytované sofistikovanejšie a kvalitnejšie služby.

V rámci projektu bude vyvinutá tematická webová stránka a mobilná aplikácia, ktorá bude vychádzať zo spoločnej histórie rodín Esterházyovcov a Forgáčovcov. Aplikácia bude okrem iného obsahovať turistickú mapu so zastávkami od Galanty po Mándok – s lokalitami, ktoré hrali kľúčovú úlohu v spoločnej histórii oboch rodín. Po návšteve všetkých miest v rámci aplikácie poskytnú projektoví partneri turistom špeciálne benefity a zľavy na služby.

 

Celkový rozpočet projektu:                               839 560,00 €

Rozpočet ERDF:                                               713 626,00 €

Rozpočet Esterházy Galanta s r.o.:                  340 085,00 €

Akronym:                                                           Two families one history

Kód výzvy:                                                         SKHU/1902/1.1/023

Prioritná os:                                                       Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

Špecifický cieľ:                                                  1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Rekonštrukcia reštaurácie: